สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสนกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณและอาคารที่ทำการ สำนักงานขนส่งสาขา อ.กำแพงแสน

วันนี้(18 ก.พ.2563) เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้มีบัญชาให้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณและอาคารที่ทำการ สำนักงานขนส่งสาขา อ.กำแพงแสน เพื่อต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยคณะจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งสาขา อ.กำแพงแสน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รถฉีดน้ำ จากเทศบาลอำเภอบางเลน ผลดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน

126 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
53
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
9,612
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl