กรมขนส่งทางบก

Date 31 May 2559

     The Department of Land Transport is responsible for the systematization and regulation of land transport by conducting the monitoring and inspection to ensure the smooth running and the conformity with land transport relevant rules and regulations. The DLT's role also consists in implementing plans to foster links with other modes of transport so that the land transport becomes well- run, convenient, nationwide and secure. The responsibility of the DLT is the following.
 1. 1
  perform duties under land transport law, motor vehicle law, and other relevant laws.
 2. 2
  To bring down the rate of accident and improve rail and road safety
 3. 3
  To promote and develop land transport networks.
 4. 4
  To systematize the land transport.
 5. 5
  To establish cooperation with other relevant national and international agencies and organizations with regard to the land transport and international conventions and agreements.
 6. 6
  To perform other duties as stipulated by law or delegated by the Minister of the Cabinet.

Department of Land Transport

 • Department of Land Transport in 1032 Phaholyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900.
 • Telephone (central) : 0-2271-8888
  Fax : 0-2271-8805 (In goverment hour)
 • Report website
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก

Member Login

Login with facebook account
Sign in with your email address

Register

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
Subscribe News
bl