กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 มิถุนายน 2560

เรียน รอก. , รอว. , รอบ. , ตรข. , ผอ.สำนักทุกสำนัก , ผอ.กองทุกกอง , สนก. , ผภน. , ผพร. , ผสม. 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ขสจ. ทุกจังหวัด  และ หสข. ทุกสาขา

       เนื่องจากปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาและจัดทำโปรแกรมระบบรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก ตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ผ่านเว็บไซต์ : http://apps.dlt.go.th/Accident/ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรมระบบรายงานอุบัติเหตุ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ.pdf 21 มิ.ย. 2560 78 KB 806
คู่มือการใช้โปรแกรม.pdf 21 มิ.ย. 2560 468 KB 354

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl