กรมขนส่งทางบก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ออกใบอนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม จึงขอนำส่งสำเนาเพิ่มเติม จำนวน 272 ฉบับ ตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ42.pdf 13 ก.พ. 2561 69 KB 238
เอกสารแนบ43.pdf 13 ก.พ. 2561 80 KB 265
เอกสารแนบ41.pdf 13 ก.พ. 2561 14 KB 134
เอกสารแนบ40.pdf 13 ก.พ. 2561 265 KB 157
เอกสารแนบ39.pdf 13 ก.พ. 2561 386 KB 234
เอกสารแนบ37.pdf 13 ก.พ. 2561 22 KB 146
เอกสารแนบ38.pdf 13 ก.พ. 2561 499 KB 116
เอกสารแนบ36.pdf 13 ก.พ. 2561 388 KB 127
เอกสารแนบ35.pdf 13 ก.พ. 2561 100 KB 135
เอกสารแนบ34.pdf 13 ก.พ. 2561 259 KB 121
เอกสารแนบ33.pdf 13 ก.พ. 2561 128 KB 126
เอกสารแนบ32.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 198
เอกสารแนบ31.pdf 13 ก.พ. 2561 77 KB 126
เอกสารแนบ30.pdf 13 ก.พ. 2561 1 MB 136
เอกสารแนบ29.pdf 13 ก.พ. 2561 200 KB 152
เอกสารแนบ28.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 361
เอกสารแนบ27.pdf 13 ก.พ. 2561 215 KB 123
เอกสารแนบ26.pdf 13 ก.พ. 2561 99 KB 127
เอกสารแนบ25.pdf 13 ก.พ. 2561 153 KB 125
เอกสารแนบ24.pdf 13 ก.พ. 2561 87 KB 115
เอกสารแนบ23.pdf 13 ก.พ. 2561 68 KB 123
เอกสารแนบ21.pdf 13 ก.พ. 2561 99 KB 111
เอกสารแนบ22.pdf 13 ก.พ. 2561 19 KB 124
เอกสารแนบ20.pdf 13 ก.พ. 2561 145 KB 165
เอกสารแนบ18.pdf 13 ก.พ. 2561 135 KB 125
เอกสารแนบ19.pdf 13 ก.พ. 2561 197 KB 111
เอกสารแนบ17.pdf 13 ก.พ. 2561 100 KB 119
เอกสารแนบ16.pdf 13 ก.พ. 2561 143 KB 199
เอกสารแนบ15.pdf 13 ก.พ. 2561 98 KB 127
เอกสารแนบ14.pdf 13 ก.พ. 2561 26 KB 120
เอกสารแนบ13.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 118
เอกสารแนบ12.pdf 13 ก.พ. 2561 40 KB 199
เอกสารแนบ11.pdf 13 ก.พ. 2561 897 KB 118
เอกสารแนบ10.pdf 13 ก.พ. 2561 123 KB 128
เอกสารแนบ8.pdf 13 ก.พ. 2561 66 KB 174
เอกสารแนบ9.pdf 13 ก.พ. 2561 167 KB 158
เอกสารแนบ7.pdf 13 ก.พ. 2561 279 KB 165
เอกสารแนบ6.pdf 13 ก.พ. 2561 385 KB 111
เอกสารแนบ5.pdf 13 ก.พ. 2561 22 KB 123
เอกสารแนบ4.pdf 13 ก.พ. 2561 708 KB 116
เอกสารแนบ3.pdf 13 ก.พ. 2561 82 KB 139
เอกสารแนบ2.pdf 13 ก.พ. 2561 554 KB 143
เอกสารแนบ1.pdf 13 ก.พ. 2561 493 KB 180

ข่าวสารแนะนำ

16 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ...

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เรื่องเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และแดนสะหวัน-ลาวบาว

332 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl