กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มกราคม 2562

ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมการขนส่งทางบก นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมการขนส่งทางบก 

สามารถดาวนโหลดรายละเอียดประกาศ ได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
มาตรการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจอนุมัติ อนุญาต.pdf 27 มิ.ย. 2562 183 KB 304
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน.pdf 27 มิ.ย. 2562 362 KB 211
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมการขนส่งทางบก[EN-TH].pdf 9 ม.ค. 2562 97 KB 530
Planning 2562.pdf 4 มิ.ย. 2562 2 MB 1007
Reporting 2561.pdf 4 มิ.ย. 2562 296 KB 194
คู่มือ วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์_ ป.ป.ช..pdf 4 มิ.ย. 2562 10 MB 8473
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คค..pdf 4 มิ.ย. 2562 9 MB 311
คู่มือมาตรฐานเพื่อความโปร่งใส ศปท..pdf 4 มิ.ย. 2562 14 MB 323
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตฯ ชุดที่ 1.pdf 4 มิ.ย. 2562 15 MB 207
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตฯ ชุดที่ 2.pdf 4 มิ.ย. 2562 14 MB 455
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตฯ ชุดที่ 3.pdf 4 มิ.ย. 2562 24 MB 189

ข่าวสารแนะนำ

18 กรกฎาคม 2560

รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒...

ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

646 ครั้ง

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และการออกหนังสือรับรองการติดตั้งส่วน...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และการออกหนังสือรับรองการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๐

539 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl