กรมขนส่งทางบก

วันที่ 6 มีนาคม 2563

          ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย สร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมี คุณภาพ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการขนส่ง โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพบริการจะได้รับสิทธิพิเศษบางประการเพิ่มขึ้นด้วย

          กรมการขนส่งทางบกจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยหากผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใข้ในการขนส่งผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใข้1นการขนส่งผู้โดยสารประสงค์ จะขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะดังกล่าว ต้องจัดทำรายละเอียดและยื่นขอรับการรับรอง ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดทาง เว็บไขต์ http://www.qbusthailand.com และเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๘๕๐๓ และกลุ่มวิขาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl