กรมขนส่งทางบก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามประกาศสถานการฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)
          ด้วยได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามประกาศสถานการฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ หรือ http://elaw.dlt.go.th

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ.pdf 20 ก.ค. 2563 304 KB 170

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl