กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

21 พฤษภาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop Transport Safety Magnager ครั้งที่2

วันนี้ (21 พ.ค.61) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) การกำหนดรายละเอียดของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ( Transport Safety Magnager) ครั้งที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน รวมถึงขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียนรูปแบบและอายุใบอนุญาต เป็นผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกนำมาใช้กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนต่อไป โดยนายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง ร่วม Workshop และระดมความคิดเห็น ในการประชุมครั้งนี้

131 ครั้ง

8 มีนาคม 2561

ขบ. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งทางถนน

วันนี้(8 มี.ค.61) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า" โดยมีนางหลุยซ่า ราเกร์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทยและ นายทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ในการนี้นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมผู้บริหารฯ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

235 ครั้ง

4 มิถุนายน 2562

ตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ (3 มิ.ย.62) นายกมล บูรณพงศ์ นายธานี สืบฤกษ์ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 410 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ท้องสนามหลวง

123 ครั้ง

2 กันยายน 2560

อขบ. เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดชลบุรี

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 20 หมวดอักษร ขพ "ขนส่งให้คุณ เพิ่มพูนเงินทอง" โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสง่า ธนสงวนวงศ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ขนส่งจังหวัดในเขตพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีนายมโนท ชาญวัฒนศิลป์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมกันนี้ ทุกท่านยังได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าฯ ท่านอธิบดีฯ และท่านรองอธิบดีฯ ได้ให้เกียรติมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถให้แก่ผู้ชนะการประมูลฯ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนฯ เพื่อใช้ในการรณรงค์และศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป

270 ครั้ง

3 มิถุนายน 2559

นายธีระพงษ์ เป็นประธานปล่อยแถวผู้ตรวจการ กองตรวจการขนส่งทางบก

28 ก.ย.58 นายธีระพงษ์ อขบ. เป็นประธานปล่อยแถวผู้ตรวจการ กองตรวจการขนส่งทางบก ณ หน้าอาคาร 3

1,367 ครั้ง

17 มกราคม 2560

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารงานขนส่งทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 15 - 17 ม.ค.60 ณ โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารงานขนส่งทั่วประเทศพร้อมมอบนโยบายด้านการบริหารงาน และมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเน้นให้คุมเข้มและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกเทศกาลและตลอดไป

160 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl