กรมขนส่งทางบก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันนี้ (2 ก.พ.61) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารหมอชิต (จตุจักร) เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยยกระดับการให้บริการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยนายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการฯ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

19 กันยายน 2561

เปิดตัวระบบคิวติดต่อราชการอัจฉริยะ

วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดตัวระบบคิวติดต่อราชการอัจฉริยะ ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT SMART QUEUE" และการรับบัตรคิวจากตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ ภายใต้การดำเนินโครงการ“Queueless : คิวที่ไม่มีคิว"เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถจองคิวได้ล่วงหน้า ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการได้อย่างคุ้มค่าลงตัว โดยทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ไปพร้อมๆ กันโดยไม่เสียคิว ไม่เสียเวลา ถือเป็นการปฏิรูประบบการให้บริการภาครัฐด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานด้านการบริการที่เป็นเลิศอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

98 ครั้ง

29 พฤษภาคม 2560

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปิดอนาคต โลจิสติกส์ไทย ด้วยส...

วันนี้ 29 พ.ค.60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปิดอนาคต โลจิสติกส์ไทย ด้วยสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินการและแนวทางในการบูรณาการ รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการขนส่งสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

307 ครั้ง

16 เมษายน 2561

รอว. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการ scan รถโดยสารสาธารณะเข้มข้น และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ จุดอำ...

วันนี้ (16 เม.ย. 61) เวลา 10.45 น. ณ จุดอำนวยการร่วม “one transport" แขวงทางหลวงสมุทรสาคร นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นายอรรณพ หาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ นายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสารและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ซึ่งจุดนี้เป็นจุดบริการร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ให้บริการสอบถามเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาล สุขาฟรี มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ บริเวณพักผ่อนสำหรับผู้ที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง นอกจากนี้หน่วยบริการประชาชนยังมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ GPS สมุทรสาคร มานั่งประจำจุดพร้อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อทำการติดตามรถโดยสาธารณะ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางทราบถึงช่องทางการร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะที่สายตรง 1584 และ แอพ DTL GPS บน Smart phone ในการตรวจเยี่ยมมีนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาครให้ข้อมูลการปฏิบัติการเชิงพื้นที่และรับมอบนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

144 ครั้ง

3 มิถุนายน 2559

นายวัฒนา เปิดสัมมนา มุ่งพัฒนาขนส่งภูมิภาคสร้างมาตรฐานคุณภาพขนส่งประเทศไทย

22 พ.ค.58 นายวัฒนา รอว. เปิดสัมมนา มุ่งพัฒนาขนส่งภูมิภาคสร้างมาตรฐานคุณภาพขนส่งประเทศไทย

296 ครั้ง

12 สิงหาคม 2562

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายกมล บูรณพงศ์, นายธานี สืบฤกษ์ และนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปี ภายใต้แนวคิด “78 ปี พัฒนาการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐาน บูรณาการความปลอดภัย" โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี

526 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนรถเลขสวยหมวด 6 กก

วันนี้ (28 พ.ค.61) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายยงยุทธ นาคแดง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ,นางสาวทวีพร เพิ่มทวี หปถ. นำเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วม การประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด 6 กก SUPER SERIES SUPER NUMBER happiness is all around พลังความสุขรอบตัวคุณ ซึ่งจะประมูลในวันที่ 9-10 มิ.ย.61 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนำเข้า กปถ. เพื่อสนับสนุนการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการ เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนุ โดยร่วมเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3, Nine Entertain ช่อง 9, รายการดาวกระจาย, หนังสือพิมพ์แนวหน้า, ไทยรัฐออนไลน์, ช่อง 7 โต๊ะเศรษฐกิจ, ช่อง Workpoint จะออกอากาศเร็วๆนี้ โดยมีดารานักแสดง จ๊ะจา พริมรตา ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประมูล

196 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl