กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

วันนี้ (22 มิ.ย.63) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
พร้อมคณะผู้บริหารฯในสังกัดกระทรวงคมนาคม บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

3 มิถุนายน 2559

นายสุชาติ ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2558

21 ก.ย.58 นายสุชาติ รอก. ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

342 ครั้ง

3 มิถุนายน 2559

นายวัฒนา เปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชน

23 ก.ค.58 นายวัฒนา รอว. เปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ณ ร.รามากร์าเด้น

180 ครั้ง

7 พฤศจิกายน 2561

คณาจารย์และคณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

วันนี้ (7 พ.ย.61) เวลา 8.30 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS นายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.ดร. มีชัย สีเจริญ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในโอกาสนำคณาจารย์และคณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในการควบคุม กำกับ ดูแล พนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการให้บริการ แบบออนไลน์ Real-time โดยกรมการขนส่งทางบก นำเทคโนโลยีระบบ GPS Tracking ติดตั้งในรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการควบคุมกำกับดูแลคนขับรถให้เกิดความปลอดภัย

1,045 ครั้ง

12 กุมภาพันธ์ 2561

การเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชัก เนื่องในวันลมชักโรค

วันนี้ (12 ก.พ.61) ณ กรมการขนส่งทหารบก นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชัก เนื่องในวันลมชักโรค ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ฝึกสอนขับรถจากโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง เพื่อนำไปถ่ายทอดในชั่วโมงอบรมภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยมีนายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมผู้บริหารฯ เข้าร่วมการเสวนา

128 ครั้ง

22 พฤศจิกายน 2560

การประชุม “การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก"

วันนี้ (22 พ.ย. 60) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า เป็นประธานเปิดการประชุม “การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" เพื่อระดมความคิดเห็นและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อย(SME) ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ

212 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl