กรมขนส่งทางบก

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ 6 มีนาคม 2563

          ตามที่สำนักวิศกรรมยานยนต์ ได้รับจัดสรรงบกองทุนเพี่อความปลอดภัยในการใช้รถใข้ถนน จำนวนเงิน ๒,๒๙๓,๖๘๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมึ่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพี่อดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาดรฐานยานยนด์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๕ จัตรา ประกอบไปด้วย นักวิชาการขนส่ง นักวิชาการคอมพิวเดอร์ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เนื่องจากมี นักวิชาการขนส่ง ลาออก จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้นเพี่อให้การปฏิบัติงาบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักวิศวกรรมยานยนต์ จึงมีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการในดำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง โดยระยะเวลาจ้างเหมาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยปฏิบัติงานที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขบส่งทางบก โดยมีรายละเอียตขอบเขตงานจ้างตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑. นักวิชาการขนส่ง จำนวน อัตรา   อัตราเงินเดือน ๑๕,๗๕๐ บาท/เดือน
             
     ***วุฒิการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 
 

                                          

โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ ๙ มีนาคม - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๖๓๐๑ และ ๖๓๐๔ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกาศรับสมัคร ด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศรับสมัครงาน.pdf 6 มี.ค. 2563 373 KB 381

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl