กรมขนส่งทางบก

จำนวน 0 อัตรา

วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2563

         ด้วยกรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) เจ้าพนักงานขนส่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑. นักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน อัตรา   อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย) จำนวน อัตรา   อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน
๓. เจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ จำนวน อัตรา   อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน
๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน อัตรา   อัตราเงินเดือน ๑๑,๒๘๐ บาท/เดือน
๕. ช่างตรวจสภาพรถ กลุ่มเทคนิคทั่วไป จำนวน อัตรา   อัตราเงินเดือน ๑๑,๒๘๐ บาท/เดือน
     ***วุฒิการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 
 

                                          

โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกาศรับสมัคร ด้านล่างนี้ และที่ http://apps.dlt.go.th/hr/dlthr.login/prakard.php

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกรมการขนส่งทางบก .pdf 24 มี.ค. 2563 512 KB 3262

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl