กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! ตรวจสอบรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ย้ำ!!! รถทุกคันต้องจดทะเบียนและขออนุญาตอย่างถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมเดินหน้าพัฒนารถรับส่งนักเรียน

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของรถโรงเรียนมา อย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกกฎกระทรวงว่าด้วย “รถโรงเรียน” ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยได้กำหนดให้รถโรงเรียน ต้องติดแผ่นป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสง มีข้อความ “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีดำติดอยู่ด้านหน้าและด้านท้ายของรถให้เห็นชัดเจน สีของตัวรถต้องมีสีเหลืองคาดดำ ผู้ขับรถโรงเรียนต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5704_Pr-Press New 165 2 June 2016.pdf 22 มิ.ย. 2559 283 KB 1708

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl