กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 สิงหาคม 2559

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดการประชุมสัมมนาตามโครงการ “แนะแนวแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิรูประบบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ด้วยการวางแผน การแก้ไขปัญหาอย่างรัดกุม ภายใต้กระบวนการที่ถูกต้อง และมีการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านผู้ประกอบการ ด้านประชาชน และด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5844_Pr-Press New 206 27 July 2016.pdf 16 ส.ค. 2559 268 KB 387

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl