กรมขนส่งทางบก

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

วันนี้ (22 มีนาคม 2559)  เวลา 14.30 น.  นายณันทพงศ์ เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ พันเอกกัณฑ์ชัย  ประจวบอารีย์  รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Uber Moto  เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และข้อกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ  โดยสรุปว่า กรมการขนส่งทางบกไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะ  แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตและไม่ขัดต่อการจัดระเบียบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ซึ่งกฎหมายไม่รองรับรูปแบบ ให้บริการของ Uber Moto เนื่องจากไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ  ไม่มีข้อมูลในศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ  ไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางหรือท้องที่ที่ได้รับอนุญาต  รวมทั้งไม่ได้เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับการจัดระเบียบจาก คสช. ในช่วงที่ผ่านมา ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5536_Pr-Press New 98 22 March 2016.pdf 23 ส.ค. 2559 251 KB 244

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl