กรมขนส่งทางบก

วันที่ 12 มกราคม 2560

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ด้วยรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารไม่ประจำทางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา จำนวน 115 คัน และรถบรรทุกสินค้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม จำนวน 111 คัน ซึ่งบันทึกความเข้าใจทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้โดยสารทั้งในเรื่องการใช้เอกสารรูปแบบเดียวกัน การยอมรับรูปแบบยานพาหนะในการขนส่ง และลดการตรวจสอบสินค้าตามจุดผ่านแดนต่างๆ อันจะส่งผลให้การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Pr-Press New 80 12 January 2017.pdf 12 ม.ค. 2560 183 KB 592

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl