กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 มิถุนายน 2560

กรมการขนส่งทางบก มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน จัดอบรมหลักสูตร พนักงานเก็บค่าโดยสารยุคใหม่ ใส่ใจบริการ เน้นเสริมสร้างความรู้ความภูมิใจในหน้าที่ และทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ลดปัญหาข้อร้องเรียนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

 

นายกมล  บูรณพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนนอย่างรอบด้าน  รวมถึงพนักงานเก็บค่าโดยสารซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่มีความสำคัญต่อระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดอบรมสัมมนาภายใต้ “โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ” อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะและทัศนคติการให้บริการที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศซึ่งสอดคล้องต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศ  โดยการจัดอบรมพนักงานเก็บค่าโดยสารในหลักสูตร “พนักงานเก็บค่าโดยสารยุคใหม่ ใส่ใจบริการ”  วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เก็บค่าโดยสาร ความภูมิใจในหน้าที่และทัศนคติที่ดีในการให้บริการ รวมถึงหลักการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้มีการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานเก็บค่าโดยสาร

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน     เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมการขนส่งทางบกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  ลดปัญหาข้อร้องเรียนการให้บริการและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการคุมเข้มและตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเข้มงวดกับผู้ประกอบการและเจ้าของรถ และหากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ประชาชนสามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวในที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 199 กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมพนักงานเก็บค่าโดยสาร.doc 18 มิ.ย. 2560 200 KB 180

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl