กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก แจ้งขอ “ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว” ช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  แนะ!!! ประชาชนติดต่อดำเนินการล่วงหน้าหรือดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

 

นายกมล  บูรณพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการข้อมูลสนับสนุนการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก (Master Data Management : MDM)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานให้มีสมรรถนะสูงกว่าพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Master Data)  โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานและโอนย้ายข้อมูลจากระบบต่างๆ มายังฐานข้อมูลกลาง  กรมการขนส่งทางบกจึงขอ “ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว” ในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม  2560 และเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการติดต่อราชการกับกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการดำเนินงานต่างๆ สามารถติดต่อล่วงหน้าหรือดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากนี้  การปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราวเพื่อ ทำการโอนย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิมเป็นระบบ MDM  ส่งผลให้ต้อง “ปิด” ระบบการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีตามช่องทาง  ดังนี้  บริการรับชำระภาษีรถผ่านเว็บไซต์ https://www.dlte-serv.in.th และผ่านสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560  และบริการรับชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตั้งแต่วันที่  24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560  โดยจะสามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป   ส่วนจุดให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการ“ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax)  ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2560   และผ่านศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิลด์,เซ็นทรัลศาลายา,เซ็นทรัลเวสต์เกต)  ปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่  29 – 30 กรกฎาคม 2560  โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถัดไป  ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. จะปิดให้บริการในวันที่  28 กรกฎาคม 2560  นอกจากการปิดระบบให้บริการรับชำระภาษีรถดังกล่าวแล้ว  ยังส่งผลให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก และระบบรายงานผลตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ (ตรอ. Online)  จะไม่สามารถส่งผลข้อมูลการตรวจสภาพรถได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.  โดยหน่วยงานจะสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560  ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการติดต่องานด้านต่างๆ แนะนำให้ประชาชนติดต่อดำเนินการล่วงหน้าหรือดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด                   

------------------------------                

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl