กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก จับมือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกและเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการเครือข่ายส่งสัญญาณคุณภาพสูง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการรถและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และพันเอก สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ตามกรอบความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกและเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการเครือข่ายสัญญาณจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ GPS Tracking ในรถโดยสารและรถบรรทุกตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดให้ติดตั้งตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”  

  

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ตั้งเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ มีระบบการควบคุม กำกับ และติดตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน บริหารจัดการข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด โดยผู้ประกอบการต้องติดตั้งเครื่อง GPS Tracking ซึ่งต้องเชื่อมโยงและส่งข้อมูลได้แบบออนไลน์เรียลไทม์ มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง กรมการขนส่งทางบกและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จึงได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองและรองรับการทำงานของระบบ GPS Tracking เช่น บริการเครือข่ายส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ บริการอื่นๆ ในอัตราพิเศษ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้บริการเครือข่ายสัญญาณที่มีคุณภาพ ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม บริหารการเดินรถรถโดยสารและรถบรรทุกยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งความตกลงนี้จะได้เป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะให้ประชาชนได้รับความเชื่อใจ มั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่ดี และมีความปลอดภัยตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

 

ด้าน พันเอก สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีพิกัดดาวเทียม ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    พร้อมกันนี้จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะนำบริการที่มีความหลากหลายมาร่วมสนับสนุนภารกิจของกรมการขนส่งทางบก เพื่อช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและภาพลักษณ์ใหม่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนให้กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการยุทธศาสตร์ในเชิงรุกและสามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องตามแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นยกระดับการบริการสาธารณะสู่ทศวรรษหน้าอย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลโครงข่ายร่วมกันอย่างแบบครบวงจรทั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วไทย ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และประชาชน และเป็นมิติสำคัญของการบริหารจัดการเชิงป้องกันด้วยระบบเฝ้าระวัง สร้างโครงข่ายการคมนาคมที่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประชาชนมีความมั่นใจทั่วไทย เพราะรถทุกคันใช้ GPS เพื่อควบคุมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

-----------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ขบ. จับมือ CAT ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบสื่อ.docx 21 ก.ค. 2560 87 KB 245

ข่าวสารแนะนำ

22 กรกฎาคม 2563

ทราฟฟี ฟองดูว์ (ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาอาคารสถานที่ภาครัฐ ยุค 4.0)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส่งเสริมให้มีการใช้งาน แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในหน่วยงานราชการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารของรัฐ

299 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl