กรมขนส่งทางบก

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1551 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.60 ถึง 8 ม.ค.61

 

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติอนุมัติให้กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ) –โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยขยายเวลาเปิดรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านหลักเกณฑ์การประกอบการในเส้นทางเดินรถดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนในชุมชนเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ให้ได้รับความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 - วันที่ 8 มกราคม 2561

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ) –โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (ง) (รถโดยสารปรับอากาศที่มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง) จำนวนรถ 3 - 5 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว กลับ 15 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 13 บาทต่อคนต่อเที่ยว  โดยเริ่มต้นจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 7 แยกซ้ายไปตามซอยเชื่อมระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 5 กับซอยแจ้งวัฒนะ 7 ผ่านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 5 ไปสุดเส้นทาง ณ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต รวมระยะทางตลอดสาย 4 กิโลเมตร

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ จำนวนรถ และสภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานรถที่กำหนด แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ประวัติการประกอบการขนส่ง(ถ้ามี) สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง ต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2771-8522 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

              -------------------------------------    

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 46 กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอเดินรถศูนย์ร.docx 19 ธ.ค. 2560 126 KB 239

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl