กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 468 เส้นทางยะลา–ปานาเระ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปิดรับคำขอถึง 31 มกราคม 2561

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 468 เส้นทางยะลา – ปานาเระ เป็นเส้นทางที่ว่างผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งนายทะเบียนกลาง ได้ประกาศรับคำขอ เพื่อพิจารณาหาผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น 

นายเชิดชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถเส้นทางสายที่ 468 เส้นทางยะลา – ปานาเระ ไว้ดังนี้ ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 3 รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว จำนวนรถ 6- 8 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 12 เที่ยว (ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 29 บาท ระยะทาง 61 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย โดยเริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดยะลา ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 410 ผ่านตลาดนัดกูโบ ปรีกี ถึงอำเภอยะรัง แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4061 ผ่านบ้านมะม่วงหวานอำเภอมายอ บ้านปาลัส บ้านนอก ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอปะนาเระ 

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 3 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8517 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3782 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี โทร. 0-7346 -0140 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่ง ทางบก กล่าวทิ้งท้าย

----------------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เปิดเส้นทางยะลา-ปานาเระ.docx 21 ธ.ค. 2560 127 KB 143

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl