กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับทุกมาตรการความปลอดภัย “เข้มข้นยกกำลังสอง” เดินหน้าสแกนรถโดยสารและคนขับรถทุกคน ทุกคัน ทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย เข้มข้นตรวจความปลอดภัยรถเช่าเหมาระหว่างการเดินทางใน 11 จังหวัดทั้ง 14 แห่ง พร้อมยกระดับการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมการขับขี่ผ่านระบบ GPS แบบ Real-time ตลอดเทศกาลปีใหม่ พร้อมเผย 7 วันแรก 21-27 ธันวาคม 2560 “ไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิต” จากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วง 7 วันแรกการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางตามมาตรการ 777 ของกระทรวงคมนาคม เกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยพบว่าไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในการเดินทางทั้งไปกลับกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง สืบเนื่องมาจากมาตรการเข้มข้น สแกนความพร้อมรถ ความพร้อมคนก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงยังเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ดำเนินการเข้มข้นทั้งการควบคุม กำกับ ติดตามพฤติกรรมการขับรถและการใช้ความเร็วภายใต้ที่กฎหมายกำหนด ตลอดการเดินทางด้วยระบบ GPS Tracking ทั้งยังเป็นผลจากความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งในการปรับปรุงสภาพรถและกำกับดูแลพนักงานขับรถอย่างเข้มงวด ซึ่งได้มีเข้มข้นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มคิกออฟมาตรการสร้างความปลอดภัย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงการเดินทางซึ่งจะดำเนินการเข้มข้นยกกำลังสองทุกมาตรการ ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลสแกนรถโดยสารช่วง 7 วันแรก (ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2560) ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถจำนวนทั้งสิ้น 108,236 คัน พบรถที่มีข้อบกพร่องจำนวน 567 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของจำนวนรถที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นความบกพร่องที่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยจำนวน 27 คัน โดยได้ดำเนินการสั่งพ่น “ห้ามใช้” ทันที 6 คัน และสั่งให้ผู้ประกอบการนำรถคันใหม่มาเปลี่ยนทดแทนจำนวน 21 คัน สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากสภาพยางบวม ปัญหาระบบไฟถอยหลัง และถังดับเพลิงใช้งานไม่ได้ ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ พบพนักงานขับฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวน 25 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด โดยในจำนวนนี้ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นการตรวจพบก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ จึงสั่งเปลี่ยนตัวทันที พร้อมให้ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากพบขณะปฏิบัติหน้าที่ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันที และคนขับรถไม่พกใบอนุญาตขับรถสั่งเปลี่ยนคนใหม่ทดแทนทันทีอีกจำนวน 1 ราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยรถเช่าเหมา (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ระหว่างทางบนเส้นทางหลักใน 11 จังหวัด รวม 14 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการต้องควบคุมการให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ เข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ให้เดินรถเริ่มต้นออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนดหากพบการกระทำความผิดซ้ำนอกจากพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถแล้ว จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ขับเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด     -----------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 59 กรมการขนส่งทางบก ยกระดับทุกมาตรการความปลอดภัย เข้มข้นยกกำลังสอง.doc 29 ธ.ค. 2560 203 KB 135

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl