กรมขนส่งทางบก

วันที่ 1 มกราคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ระบุ !!! สองวันแรกของ 7 วัน เข้มข้นยกกำลังสองทุกมาตรการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สแกนรถโดยสารตรวจความพร้อมรถและคนขับ ณ สถานีขนส่งและจุดจอดทั่วประเทศรวม 41,548 คัน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนทันที 2 คัน ด้านคนขับพบขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนดสั่งเปลี่ยนตัวทันที 1 ราย ยกระดับความเข้มข้นตรวจความปลอดภัยรถโดยสารเช่าเหมาระหว่างเดินทางบนถนนสายหลัก 14 จุด 11 จังหวัด ย้ำ!!! ติดตามเฝ้าระวังรถโดยสารทุกคันด้วยระบบ GPS แบบ Real-time เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านของประชาชน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา พร้อมดำเนินการเข้มข้นยกกำลังสองทุกมาตรการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยร่วมมือกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ รวมสองวัน (28-29 ธันวาคม 2560) ของมาตรการเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้น 41,548 คัน พบรถโดยสารมีข้อบกพร่องทั้งสิ้น 124 คัน พบเป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย สั่งให้เปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนทันที 2 คัน ด้านพนักงานขับรถ พบข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ สั่งเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที 1 ราย เนื่องจากมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้เป็นข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยรวม 61 ราย เช่น แต่งกายไม่ถูกต้องและไม่ลงบันทึกเวลาในสมุดประจำรถ โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและกำชับให้แก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องและบันทึกประวัติความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะแล้วทุกราย พร้อมกำชับผู้ประกอบการต้องควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง พนักงานขับรถต้องไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนลงโทษสูงสุดทุกกรณีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดตั้งจุดบริการบนถนนสายหลักและสายรองรวม 189 จุด ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น รถเสียระหว่างทาง บริการรถยก/รถลาก บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นฟรี พร้อมจุดให้บริการเครื่องดื่ม บริการนวดผ่อนคลายสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เกิดความเมื่อยล้าระหว่างทาง รวมทั้งมาตรการสแกนความพร้อมของรถเช่าเหมา(รถโดยสารไม่ประจำทาง) และคนขับตาม Checklist ระหว่างทางบนเส้นทางหลักใน 11 จังหวัด รวม 14 แห่ง (กำแพงเพชร, พิษณุโลก, ลำปาง,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ระยอง) ตั้งแต่วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ตรวจความพร้อมของรถรวม 4,814 คัน พบรถบกพร่อง 37 คัน ส่วนการตรวจคนขับรถพบบกพร่อง 31 ราย ส่วนใหญ่เป็นข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ จึงดำเนินการออกคำสั่งและเปรียบเทียบปรับแล้วทุกราย พร้อมกำชับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท อย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนเด็ดขาด โดยได้จัดชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจเข้มการให้บริการรถสาธารณะทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ จุดเชื่อมต่อการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับบริเวณที่จะมีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีก่อนต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากพบการกระทำผิด เอาเปรียบผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกินอัตรา ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ ลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี กระทำผิดซ้ำลงโทษหนักถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้โดยสารพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดได้ที่ iOS: https://goo.gl/owBHir , Android: https://goo.gl/pkKFMJอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด      ---------------------   

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 64 กรมการขนส่งทางบก ระบุ !!! สองวันแรก.doc 1 ม.ค. 2561 203 KB 70

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl