กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 มกราคม 2561

กรมการขนส่งทางบก เผยผล!!! 7 วัน มาตรการเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่ (28 ธ.ค.60- 3 ม.ค. 61) สั่งเปลี่ยนคนขับทันที 5 ราย สั่งเปลี่ยนรถทันที 14 คัน หลังพบไม่ปลอดภัย ย้ำ!!! เฝ้าระวังความปลอดภัยต่อเนื่อง ดำเนินการเข้มข้นทุกเทศกาลและตลอดปี

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ  โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่ประชาชนนิยมใช้รถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก โดยใช้มาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 7+7+7 ของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ในระยะที่ 2  ช่วง 7 วัน (มาตรการเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่) ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและคนขับ เข้มข้น จริงจัง ทุกคน ทุกคัน ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 212 แห่ง  ทั่วประเทศ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินการสแกนรถโดยสารและคนขับ จำนวน 144,607 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 73,010 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 71,597 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 372 คัน เป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 จำนวน 209 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะหมวด 3  พบบกพร่องจำนวน 163 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที 14 คัน เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเรื่องไฟถอยหลังชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ กระจกกันลมแตกร้าว, ร่องดอกยางลึกต่ำกว่ากำหนด และไม่มีการพ่นห้ามใช้รถ สำหรับพนักงาน   ขับรถ พบข้อบกพร่อง จำนวน 5 ราย เนื่องจากกายไม่ถูกต้องและไม่ลงบันทึกเวลาในสมุดประจำ จึงเปรียบเทียบปรับและกำชับให้แก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมบันทึกประวัติความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกยังคงเดินหน้าทุกมาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้มีความเข้มข้นขึ้นยิ่งกว่าเดิม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งควบคุมการตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน กำชับเข้มงวดผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ ให้มีการบำรุงดูแลรักษาสภาพรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง รถพร้อม/คนพร้อม อย่างจริงจัง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ยังคงดำเนินการตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ทุกคันทุกคน อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง หากพิจารณาแล้วว่าส่งผลต่อความปลอดภัยหากใช้งานบนท้องถนนพ่นข้อความ “ห้ามใช้” และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขแล้วจึงจะนำรถกลับมาให้บริการได้ กรณีพบพนักงานขับรถไม่พร้อม สั่งเปลี่ยนคนขับทันที  พร้อมพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ โดยทุกๆ มาตรการจะดำเนินการควบคู่กับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนนร่วมกัน ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นจริงจัง ติดตามควบคุมพฤติกรรมการขับรถตลอดเวลาผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ Online แบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากการให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่เป็นธรรม ผ่านการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ทุกคู่สาย และทุกช่องทางการสื่อสาร หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ขับเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด               ------------------------------               

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 73 กรมการขนส่งทางบก เผยผล7 วันเข้มข้นเดินทาง.doc 16 ม.ค. 2561 210 KB 137

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl