กรมขนส่งทางบก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน !!! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร “หมวด 6กข , 6กค” วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561    ณ กรมการขนส่งทางบก รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกกับหมวด 6 “วิหคสวรรค์ บันดาลทรัพย์” ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ใน “หมวด 6 กข , 6กค” ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โดยรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยดังกล่าวนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และสนับสนุนเงินเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการจาการประสบภัยทางถนน อาทิ รถนั่งไฟฟ้า รถนั่งธรรมดา ขาเทียมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของผู้พิการ ปัจจุบันกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนไปแล้ว 15,735 ราย เป็นเงิน 748,737,301 เฉพาะปี 2560 มีผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้รับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพทั่วประเทศรวม 1,902 ราย เป็นเงิน 90,291,000 บาท ซึ่งในส่วนภูมิภาคได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์แล้ว สำหรับในส่วนกลางมีผู้ได้รับการจัดสรรจำนวน 113 ราย และมีกำหนดส่งมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการให้ที่ได้รับการจัดสรรภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผู้ที่ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่ออีกว่า ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนสวยดังกล่าว สามารถประมูลได้ด้วยตนเอง ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทนหรือประมูลผ่านทางโทรศัพท์ 0-2272-5937 และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูง โดยเสนอราคา Maximum Bid ไว้ ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนประมูลดังกล่าวเป็นแผ่นป้ายกราฟิกที่ออกให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการประมูลเท่านั้น สามารถมอบเป็นของขวัญ โอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ และหมายเลขที่ได้จากการประมูล สามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทน ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งกำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561  จังหวัดเชียงใหม่ หมวด “ขล” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 08-1721-7999 , 08-1724-6655 และที่จังหวัดสกลนคร หมวด “กท” ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร สอบถามโทร 0-4271-4925 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร 0-2272-5937 หรือ Call Center 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย

                                                      -------------------------------                     

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl