กรมขนส่งทางบก

วันที่ 8 เมษายน 2561

 

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้ม!!! รถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 4-7 เมษายน 2561 ตรวจความพร้อมของคนขับและรถรวม 66,983 คัน สั่งพ่นห้ามใช้รถรวม 23 คัน คนขับบกพร่อง สั่งเปลี่ยนตัวทันที 6 ราย ย้ำ!!! ผู้ประกอบการขนส่งต้องเข้มงวดพนักงานในสังกัดปฏบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เตือน!!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบโดยสาร พบกระทำผิดลงโทษเด็ดขาดสูงสุดทุกกรณี 


         นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวว่า  จากการดำเนินงานตามมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 4 –10 เมษายน 2561 และจะเพิ่มระดับความเข้มข้นสูงสุดทุกมาตรการ พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมบริหารจัดการเกาะติดสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดการเดินทางจนถึงช่วงเทศกาล  ซึ่งจากการสแกนเข้มรถโดยสารสาธารณะทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 – 6  เมษายน 2561  ตรวจความพร้อมของรถและคนขับรวมทั้งสิ้น 66,983  คัน  พบคนขับรถมีข้อบกพร่องรวม 136  คัน เป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยจึงสั่งพ่นห้ามใช้ทันที จำนวน 23 คัน โดยกำชับให้นำไปแก้ไขและตรวจสภาพให้เรียบร้อยก่อนนำกลับมาให้บริการ และพบบกพร่องมีรถที่ไม่ได้ชำระภาษีประจำปี ระบบ GPS ไม่ทำงาน ไฟถอยหลังชำรุด และกระจกกันลมด้านหน้ามีรอยแตกร้าว จึงได้สั่งให้เปลี่ยนรถ จำนวน 10 คัน และให้ผู้ประกอบการนำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้บริการประชาชนเดินทางต่อยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย  สำหรับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ พบบกพร่อง จำนวน 13 ราย  พบข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจึงสั่งเปลี่ยนตัวคนขับทันที 6 ราย  ดำเนินการลงโทษตามข้อหาความผิดแล้วทุกรายทั้งรถและคน พร้อมบันทึกประวัติที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก  และกำชับผู้ประกอบการขนส่งเข้มงวด ตรวจสอบพนักงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องไม่มีสารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%  มีชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด   

         อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก อาจทำให้มีผู้ให้บริการบางรายฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร หรือไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้  กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่ตรวจเข้มการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่ที่มีประชาชนเรียกใช้บริการจำนวนมาก หากพบการกระทำความผิด โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณี และหากพบเป็นการกระทำผิดซ้ำจะพิจารณาพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที  เพียงแจ้งรายละเอียดรถ คนขับรถ หรือวันเวลาสถานที่เกิดเหตุ จะทำให้สามารถติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 อาทิ สายด่วน โทร. 1584, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” , E-mail : dlt_1584complain@hotmail.com, Line id : 1584DLT , แอพพลิเคชั่น “DLT GPS” และ “Taxi OK”ทางโทรศัพท์มือถือ

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl