กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 เมษายน 2561

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ตรวจเข้มต่อเนื่องความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2561 สภาพรถไม่พร้อม เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ระบบ GPS Tracking มีปัญหาขัดข้อง สั่ง “ห้ามใช้รถ” ทันที เตือน!!! บังคับใช้กฎหมายสูงสุดทุกกรณี ในทุกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการทางเดินทางของประชาชน

 

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงสงกรานต์ 2561 กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ รวม 212 แห่งทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ จังหวัด และท้องถิ่น ตั้งแต่ช่วงเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2561 ช่วงก่อนเทศกาลตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2561 และเพิ่มความเข้มข้นในช่วงการเดินทาง 11-17 เมษายน 2561 ด้านการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ ต้องพักผ่อนเพียงพอ มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ตรวจสอบสมุดประจำรถ หากพบชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการเด็ดขาด “สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ พร้อมลงโทษขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิด เปรียบเทียบปรับ, พักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ส่วนรถโดยสารสาธารณะที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การขนส่ง สั่งห้ามใช้รถทันที พร้อมพ่นข้อความ “ห้ามใช้” ที่กระจกหน้ารถเพื่อให้นำไปแก้ไขให้เรียบร้อย และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขแล้วจึงนำกลับมาให้บริการได้ ทั้งนี้ เฉพาะวันที่ 8 เมษายน 2561 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถจำนวน 18,961 (รถหมวด 2 จำนวน 9,576 คัน และรถหมวด 3 จำนวน 9,385 คัน) สั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีจำนวน 5 คัน เนื่องจากเป็นรถโดยสารสาธารณะที่กำหนดให้ติดตั้ง GPS Tracking แต่ไม่พบการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้ไม่สามารถติดตามการเดินรถได้ จำนวน 3 คัน, ยางชำรุด 1 คัน และหลังคารถมีน้ำรั่วซึม 1 คัน โดยผู้ประกอบการต้องแก้ไข พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำกลับมาให้บริการได้ และสั่งเปลี่ยนรถโดยสารคันใหม่ทดแทน อีกจำนวน 5 คัน เนื่องจากไฟเบรก,ไฟถอยชำรุด โดยให้นำรถไปแก้ไขความบกพร่องให้เรียบร้อยก่อนนำกลับมาให้บริการ ด้านพนักงานขับพบความผิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 1 ราย เปรียบเทียบปรับและตักเตือนไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีก  

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รถโดยสารสาธารณะที่กำหนดให้ติดตั้ง GPS Tracking หากพบปัญหาระบบ GPS Tracking ขัดข้อง ไม่พบสัญญาณเชื่อมโยงข้อมูล นอกจากการสั่งห้ามผู้ประกอบการขนส่งใช้รถคันดังกล่าวแล้ว ด้านผู้ให้บริการระบบ GPS ต้องมีส่วนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และมีความผิดตามคำสั่ง คสช. 15/2560 ปรับวันละไม่เกิน 5,000 บาท จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ เพื่อการควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะและควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถแบบออนไลน์ Real-time ผ่านศูนย์ฯ GPS ส่วนกลาง ศูนย์ฯ GPS ส่วนภูมิภาค และแอพพลิเคชั่น DLT GPS สำหรับประชาชนมีส่วนร่วมติดตามรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน รู้พิกัด รู้จุดจอด ร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยจนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง ฝ่าฝืนกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ทิ้งผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด หรือปล่อยให้มีการนำรถไปใช้กระทำผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันที เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดทุกกรณี ในทุกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการทางเดินทางของประชาชน รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

----------------------------------      

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6

Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มความปลอดภัยรถโดยสารตลอดสงกรานต์ 61 สั่ง“ห้ามใช้รถ"ทันที.pdf 9 เม.ย. 2561 264 KB 244

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl