กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการตรวจสอบรถสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2561 ตรวจรถทั้งสิ้น 20,480 คัน พบกระทำความผิด 1,091 ราย เฉพาะรถแท็กซี่หมดอายุ!!! จับปรับถอดป้ายทันที 336 ราย เตือน!!! นำรถแท็กซี่หมดอายุ หรือใช้รถไม่จดทะเบียนมาให้บริการ ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทันที พบรถโดยสารกระทำความผิด แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 
.
นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อให้การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ ที่เข้มข้น จริงจัง ทันที เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2561 ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวม 20,480 คัน พบการกระทำความผิดรวม 1,091 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถรถแท็กซี่จำนวน 10,462 คัน พบการกระทำความผิด 904 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ นำรถหมดอายุมาใช้ จำนวน 336 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน จำนวน 227 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ จำนวน 105 ฯลฯ ในส่วนของการตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ 8,277 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 109 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรงไม่ถูกต้อง จำนวน 28 ราย สำหรับการตรวจสอบรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 1,741 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 78 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ป้ายดำ)มาให้บริการ จำนวน 71 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการที่ดี ควบคู่กับการกวดขันจับกุมในทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกรณีนำรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนครบ 9 ปี ซึ่งครบกำหนดอายุการใช้งานตามกฎหมายมารับส่งผู้โดยสาร ซึ่งผู้ขับรถแท็กซี่ที่นำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6(1) ประกอบมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และต้องปลดป้ายทะเบียนออกทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยในการใช้บริการแท็กซี่ ขอให้ประชาชนสังเกตรถแท็กซี่ก่อนเลือกใช้บริการโดยสภาพตัวรถภายนอกต้องมั่นคงแข็งแรง หมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน หมวด “ท” ได้แก่ ทศ, ทษ, ทส, ทห กรณีเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง หมวด“ม” ได้แก่ มช, มฎ, 1มก, 1มข ส่วนรถแท็กซี่ที่จะทยอยครบอายุการใช้งานภายในสิ้นปีนี้ ได้แก่ หมวด ทว และหมวด มฉ และรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ทจ, มก มข, มค, มง, มจ ทฉ,ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, และ ทล พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทางE-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, facebook“ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ หรือแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
.......................................................

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจรถโสาธารรณะ เดื.doc 15 มิ.ย. 2561 211 KB 136

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl