กรมขนส่งทางบก

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

กรมการขนส่งทางบก พลิกโฉม!!! เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้ทันสมัย ติดตั้งจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทางแบบ Real-time ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ เข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เพิ่มความสะดวกคล่องตัวด้วยแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal” รู้หมดทุกการเดินทาง ช่วยวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจ บริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว

 

วันนี้ (19 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดตัวระบบ “Smart Bus Terminal” ภายใต้การดำเนินโครงการจัดให้มีระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ การสร้างโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมสำหรับประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ ในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ ยังเป็นการปฏิรูประบบการให้บริการที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบประชารัฐ ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนในท้องถิ่น และประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยการให้บริการข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทางที่เข้าใช้สถานชนส่งผู้โดยสารแบบ Real-time พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางสู่ระบบขนส่งสาธารณะโหมดการเดินทางอื่นๆ เป็นการสร้างความต่อเนื่องการขนส่งสาธารณะทั้งระบบในทุกรูปแบบ (Connectivity) ตั้งแต่ต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางสถานที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ระบบ “Smart Bus Terminal” เป็นการต่อยอดใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ที่ติดตั้งในรถโดยสารประจำทางตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานการเดินทางและมาตรฐานสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากประสิทธิภาพในการตรวจสอบตำแหน่งรถโดยสารประจำทางจากฐานข้อมูล GPS ของกรมการขนส่งทางบก ทำให้รู้เวลารถเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแบบ Real-time โดยติดตั้งจอแสดงตารางการเดินรถ ขาเข้าและขาออก จำนวน 2 จุด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏในจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนรถ มาตรฐานรถ สายรถ เส้นทาง เวลาเข้าเวลาออก ชานชาลา และสถานีปลายทาง ส่งผลให้สามารถวางแผนเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอคอยรถโดยสารเป็นเวลานาน เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถวางแผนการเดินทาง บริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศให้ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ยกระดับความปลอดภัยตรวจสอบการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยว ตรวจสอบความเร็วจากข้อมูลการเคลื่อนที่ของตำแหน่ง GPS ตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ ยังยกระดับการเข้าถึงไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal” ซึ่งจะแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนจอแสดงตารางการเดินรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแบบ Real-time ทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลตารางเดินรถไฟและตารางเที่ยวบินในแต่ละท่าอากาศยาน สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของท้องถิ่น ผ่านการบริหารจัดการร่วมกันโดยกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข่าวสารสำคัญสู่ประชาชน นอกเหนือจากข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สิ่งที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา, การแข่งขันฟุตบอลโลก, กิจกรรมของจังหวัดและท้องถิ่น ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง ทั้งการใช้ความเร็ว ข้อกำหนดเส้นทางเดินรถ การเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อคุ้มครองดูแลประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางและใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดหมายปลายทาง เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ นำไปสู่การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน

----------------------------------      

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 – 6

Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด VDO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวระบบ Smart Bus Terminal.docx 19 มิ.ย. 2561 125 KB 246

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl