กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก เผยครึ่งปีแรก!!! เดือนมกราคม–มิถุนายน 2561 ตรวจสอบรถสาธารณะในกรุงเทพมหานคร กว่า 100,000 คัน เฉพาะรถจักรยานยนต์ พบการนำรถส่วนบุคคลมารับจ้าง  กว่า 300 ราย แนะ!!! ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างถูกกฎหมาย ยื่นลงทะเบียนถึง 31  สิงหาคมนี้ พบรถไม่ปลอดภัย ให้บริการไม่เป็นธรรม แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

            นายจงรักษ์  กิจสำราญกุล  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการจัดระเบียบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยกรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ อย่างเข้มข้นจริงจัง ควบคู่กับการให้คำแนะนำการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อความสะดวกปลอดภัยและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวม 117,747 คัน พบกระทำความผิด 4,483 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 50,119 คัน พบการกระทำความผิดจำนวน 570 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยนำรถออกนอกเส้นทาง ใช้รถไม่ชำระภาษี และอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรงไม่ถูกต้อง ส่วนรถแท็กซี่ ตรวจสอบ 55,847 คัน พบกระทำความผิด จำนวน 3,514 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ นำรถหมดอายุมาใช้งาน ใช้รถไม่จดทะเบียน และใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 11,781 คัน พบฝ่าฝืนทำความผิดรวม 399 ราย เป็นความผิดเกี่ยวกับการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง จำนวน 344 ราย ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดพร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ต้องมีต่อผู้โดยสาร พร้อมบันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้ที่ศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะทุกราย หากพบการกระทำความผิดซ้ำจะดำเนินมาตรการพักใช้-เพิกถอนทันที ทั้งนี้เฉพาะครึ่งปีแรก ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปแล้วจำนวน 32 ราย พร้อมติดตามพฤติกรรมของผู้ขับรถคนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

              รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นจริงจัง ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และจัดระเบียบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เป็นผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกกฎหมาย ยื่นความประสงค์ขอเพิ่มจำนวน   ผู้ขับขี่ในวินเดิม หรือขอจัดตั้งวินใหม่ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐอย่างเข้มงวด  ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พบการกระทำความผิดกฎหมาย มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้จดจำรายละเอียด หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการวันเวลาที่เกิดเหตุ เพื่อการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยส่งหลักฐานถึงกรมการขนส่งทางบกได้ทุกช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, แอพพลิเคชั่น DLT GPS, แอพพลิเคชั่น Taxi OK, Line ID “1584dlt”, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/,เฟซบุ๊ก“1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”,E-Mail: dlt_1584complain@hotmail.com, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ส่งจดหมายหรือหนังสือร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกหรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผยผลจัดระเบียบรถสาธารณ.pdf 24 ก.ค. 2561 229 KB 165
กรมการขนส่งทางบก เผยผลจัดระเบียบรถสาธารณ.doc 24 ก.ค. 2561 207 KB 146

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl