กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสาร และเป็นศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารในท้องถิ่น ผู้ประสงค์ยื่นคำขอมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถึง 3 สิงหาคม 2561 
.
นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างภูมิภาคให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดพิจิตรที่มีพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดที่มีแนวโน้มในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อเป็นการขยายสถานีขนส่งผู้โดยสารระดับจังหวัด ให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการยังสถานีขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับ ใช้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่ทดแทนแห่งเดิม เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมและกระจายการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในเขตพื้นที่ตำบลปากทาง ป่ามะคาบ คลองคะเชนทร์ ท่าหลวง โรงช้าง บ้านบุ่ง และตำบลในเมือง เมืองเก่า เขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมีขนาดของที่ดินต้องไม่น้อยกว่า 5 ไร่ และอยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่เกิน 300 เมตร โดยอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างไกลจากย่านชุมชนมากนัก ผู้สนใจที่ประสงค์จะมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าว ยื่นคำขอหรือติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8506 -7 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 056-990-372 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพิจิตรเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศ เนื่องจากเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ อีกทั้งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อสู่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านการกระจายการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เพราะภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารมีความแออัด ไม่สามารถรองรับจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐาน และสามารถรองรับการกระจายการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหารถโดยสารประจำทางไม่มีสถานที่จอดและรับส่งผู้โดยสาร ปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัด เนื่องมาจากผู้ประกอบการต้องนำรถมาจอดรับส่งผู้โดยสารริมถนน และปัญหาความแออัดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน กรมการขนส่งทางบก จึงเปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารพิจิตแห่งใหม่ทดแทนแห่งเดิม โดยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจะจัดให้มีพื้นที่สำหรับบริการผู้โดยสาร ที่จำหน่วยตั๋ว ห้องสุขา ที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักผู้โดยสาร ที่รับฝากของ และลานจอดรถที่มีทางเข้าออกที่สะดวกต่อการจราจรภายในสถานีขนส่งด้วยรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่.doc 29 ก.ค. 2561 202 KB 134

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl