กรมขนส่งทางบก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! ยกระดับการให้บริการด้วยรถสาธารณะที่มีความปลอดภัย เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง ตอบสนองการใช้บริการของคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง พร้อมเปิดตัวนักแสดง “มาริโอ้ เมาเร่อ” พรีเซ็นเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยการเดินทางด้วยรถสาธารณะ

 

 

          วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แถลงข่าวการยกระดับการให้บริการด้วยรถสาธารณะที่มีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมกำกับดูแล เพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง ตอบสนองการใช้บริการของคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมระบบรถสาธารณะยุคใหม่ เพื่อความปลอดภัย” พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ซึ่งจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนมาใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจะลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการจราจรติดขัด ลดเวลาในการเดินทางเฉลี่ยของประชาชน เกิดประโยชน์โดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการรถสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถสาธารณะที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสูงสุด สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารและผู้ประกอบการรถสาธารณะของประเทศไทยได้ทั้งระบบ ครอบคลุม ทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบขนส่งให้ครอบคลุม เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในทุกโหมดการเดินทาง โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อมุ่งเน้นการสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่เป็น Feeder, การกำหนดนโยบายใช้รถโดยสารขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง เพื่อเป้าหมายการเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืน, โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแท็กซี่ทั้งระบบ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ประกอบด้วย การติดตั้งระบบ GPS Tracking ติดตามพิกัดตำแหน่งรถ, ระบบยืนยันตัวตนผู้ขับรถ, กล้องบันทึกภาพในรถแบบ Snap Shot, ปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุ และการใช้รถโดยสารเช่าเหมาอย่างปลอดภัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรถโดยสารเช่าเหมาที่ได้มาตรฐาน

 

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย มีความหลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์และเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตสื่อสร้างสรรค์ VDO Presentation การปฏิรูประบบรถสาธารณะ, มิวสิกวิดีโอเพลง TAXI OK ที่แต่งโดย “แอ๊ด คาราบาว”, การประชาสัมพันธ์โครงการแท็กซี่ทำดีเพื่อสร้างต้นแบบผู้ให้บริการรถสาธารณะที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม, ภาพยนตร์โฆษณาการรับรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การกำหนดนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง โครงการรถ TAXI OK และ TAXI VIP และการกำกับดูแลการใช้รถโดยสารเช่าเหมาอย่างปลอดภัย ซึ่งได้ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะอย่างปลอดภัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น รวมถึงโครงการสำคัญเร่งด่วนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง โดยความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม สื่อมวลชน ภาคเอกชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการรถสาธารณะทั้งรถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถโดยสารเช่าเหมา เพื่อสร้างระบบขนส่งด้วยรถสาธารณะที่มีความปลอดภัย

-------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! ยกระดับการให้บริการด้วยรถสาธารณะ.docx 1 พ.ย. 2561 186 KB 162

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl