กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่อง!!! ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถทุกคน ทุกคันทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย ต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมเผย!!! ผลตรวจรถโดยสารและคนขับ ระหว่าง 6- 12 ธันวาคม 2561 ตรวจรถโดยสารและคนขับรวม 100,365 ราย

 

          นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ตามมาตรการเข้มข้นตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรวม 196 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งแต่วันที่ 6 -12 ธันวาคม 2561กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่นตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 100,365 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 46,854 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 53,511 คัน พบรถที่มีข้อบกพร่องจำนวน 17 คัน ถูกสั่งพ่น “ห้ามใช้” ทันทีจำนวน 1 คัน เนื่องจากระบบ GPS Tracking ไม่เชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบก ทำให้ไม่สามารถติดตามรถได้ซึ่งอาจไม่ปลอดภัย และสั่งให้เปลี่ยนรถคันใหม่มาให้บริการทดแทนทันที จำนวน 16 คัน เนื่องจากพบกระจกหน้าแตกร้าว และปัญหาสภาพยางชำรุด ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ พบพนักงานขับรถไม่พร้อม 1 ราย ดำเนินการเปลี่ยนพนักงานขับรถทันทีเนื่องจากพบสภาพร่างกายอ่อนเพลียซึ่งเกรงว่าอาจไม่ปลอดภัย

 

           อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งแก้ไขปรับปรุงสภาพรถให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยกรมการขนส่งทางบก จะยกระดับความเข้มข้นในการตรวจความพร้อม ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2561 และช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถเข้มข้น รวมถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการต้องควบคุมการให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ เข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด ด้านการให้บริการต้องเป็นธรรม ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ให้เดินรถเริ่มต้นออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด หากพบการกระทำความผิดซ้ำ ดำเนินการสูงสุดถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ประกอบการ  ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมติดตามรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ที่ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน รู้พิกัด รู้จุดจอด หรือร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ขับเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อความปลอดภัยต้อง“เปิดไฟหน้า”ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเวลากลางวันหรือกลางคืน ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการ“ขับช้า”และควบคุมให้ผู้โดยสาร“คาดเข็มขัดนิรภัย”ตลอดการเดินทาง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด             

 

-------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 – 6

Fax. 0-2271-8805

 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ผลตรวจรถช่วงแรก 7 วัน เตรียมพร้อมปีใหม่ 62.doc 17 ธ.ค. 2561 204 KB 113

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl