กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการ แนะ!!! ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย รถมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

 

          วันนี้ (15 ธันวาคม 2561) เวลา 11.00 น. ณ ร้านอาหารบ้านสวน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร นำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองไทย” ตามโครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา โดยมีมาริโอ้ เมาเร่อ นักแสดงและพรีเซ็นเตอร์โครงการฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง, แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา กรมทางหลวงชนบท, วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และหน่วยกู้ภัยวังน้อย

           นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามมาตรการ 777 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการทำงานร่วมกัน ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการ โดยเฉพาะการเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางที่นำมาวิ่งเสริมทุกคัน ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% หากตรวจสอบพบก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้เปลี่ยนพนักงานขับรถ และกรณีตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่จะส่งดำเนินคดี ตามกฎหมายทันที แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2561 ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2561 ช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 การตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ ณ จุดตรวจความพร้อม 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก ลำปาง ตาก ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุดรธานี ร้อยเอ็ด ชัยนาท ระยอง ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และสงขลา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ตามความเหมาะสม ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 การติดตามพฤติกรรมการขับรถและการใช้ความเร็วของรถโดยสาร ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งที่ส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนผู้โดยสารร่วมติดตามรถโดยสารสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน ร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์

          อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 189 แห่งทั่วประเทศระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 โดยจะตั้งในบริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้บริการพักรถ ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ได้แก่ บริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัชต์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี และให้บริการพักคน อาทิ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และในบางศูนย์มีจุดบริการนวดผ่อนคลายด้วยเพื่อร่วมสร้างความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพ และมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

          อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 27 หน่วยงาน รวม 2,300 จุดทั่วประเทศ อาทิ บริษัทผู้ผลิตและศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัย บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ  ให้บริการดูแลตรวจเช็กรถยนต์ และรถจักรยานยนต์โดยไม่คิดค่าบริการ ระยะเวลาดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และครอบคลุมถึงช่วงการเดินทางกลับเพื่อตรวจบำรุงรักษารถหลังจากใช้รถทางไกล (ตรวจสอบรายชื่อภาคเอกชนร่วมตรวจรถฟรี เทศกาลปีใหม่ 2562 ได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ URL: https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2182)

          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” “รถมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press สื่อมวลชนสัญจร 2 การดำเนินงานจุดบูรณาการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย.docx 17 ธ.ค. 2561 205 KB 108

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl