กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กำชับ!!! รถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอในทุกเส้นทาง ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งโดยเด็ดขาด 

 

          วันนี้ (15 ธันวาคม 2561) เวลา 16.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร นำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองไทย” ตามโครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมและตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ตามมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และการจัดสิ่งบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

          นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า มาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของกรมการขนส่งทางบก แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และเร่งปรับปรุงแก้ไขตัวรถ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานขับรถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย และช่วง 7 วันก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2561 ต่อเนื่องช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 กรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นในการตรวจความพร้อมรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน และบังคับกฎหมายสูงสุดในทุกกรณีความผิด หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งานพ่นข้อความ “ห้ามใช้” และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรณีพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือพบการกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและ “ห้ามปฏิบัติหน้าที่” โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และเข้มงวดตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยครบถ้วนทุกคนก่อนออกเดินทาง

          อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเทศกาลจึงมีจำนวนเที่ยวรถให้บริการและจำนวนผู้โดยสารเข้าใช้บริการสถานีเป็นจำนวนมากเฉลี่ย 34,589 ราย/วัน มีเที่ยวรถให้บริการที่มีต้นทางที่สถานีเฉลี่ย 1,669 เที่ยว/วัน รถเสริมเฉลี่ย 237 เที่ยว/วัน และยังมีรถทางผ่านอีก 31 เส้นทาง เฉลี่ย 1,526 เที่ยว/วัน ดังนั้น เทศกาลปีใหม่ 2562 จึงได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ทั้งการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก มาตรการรักษาความปลอดภัย และการจัดเตรียมรถโดยสารเสริมไว้รองรับเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี ควบคู่กับการดำเนินการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2, สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย, สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย, สถานีขนส่งผู้โดยสารย่อยอำเภอปากช่อง, สถานีขนส่งผู้โดยสารย่อยอำเภอปักธงชัย, สถานีขนส่งผู้โดยสารย่อยอำเภอด่านขุนทด และสถานีขนส่งผู้โดยสารย่อยอำเภอจักราช โดยดำเนินการเข้มข้นตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อาทิ การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถ ยาง ระบบไฟ ติดตั้ง GPS Tracking อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ต้องติดตั้งไว้ภายในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เข็มขัดนิรภัย รวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยสูงสุด จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้ความเร็ว และการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ ให้จัดผู้ตรวจการแนะนำให้ความรู้แก่ผู้โดยสารก่อนนำรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารตลอดเวลาขณะเดินทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเนื่องจากแรงกระแทกหรือกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แนะนำประตูทางออกฉุกเฉิน กระจกนิรภัย และประชาสัมพันธ์กรณีพบผู้ขับรถดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างทางหรือขับรถประมาท ให้แจ้งข้อมูลได้ทันทีทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

-------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 – 6

Fax. 0-2271-8805

 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press สื่อมวลชนสัญจร 4 ความพร้อมปีใหม่ 62 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร.docx 17 ธ.ค. 2561 191 KB 185

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl