กรมขนส่งทางบก

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ระบุ !!! 3 วัน (27-29 ธ.ค.61) ช่วงเทศกาลตรวจความพร้อมรถและคนขับ ณ สถานีขนส่งและจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศรวม 56,927 คัน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนทันที 3 คัน   ย้ำ!!! ผู้ประกอบการควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี

 

                นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า ความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตรวจความพร้อมของรถโดยสารและคนขับรถทุกคันก่อนออกเดินทางยังคงดำเนินการเข้มข้นต่อเนื่อง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 196 แห่งทั่วประเทศ โดยในระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 ได้ตรวจความพร้อมรถและคนขับ 56,927 คัน พบรถมีข้อบกพร่องสั่งเปลี่ยนรถทันที รวม 3 คัน ในจำนวนนี้พบรถไม่เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 2 คัน และกระจกกันลมด้านหน้ามีแตกร้าวอีก 1 คัน ด้านพนักงานขับรถ ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจสอบสมุดบันทึกประจำรถ ตรวจความพร้อมของร่างกาย ไม่มีชั่วโมงทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็นศูนย์ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง ทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบการควบคุมการให้บริการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด และหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ GPS ปรับสูงสุดวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ หากละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถ ปล่อยให้มีอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขนส่ง พิจาณาโทษเปรียบเทียบปรับและมีโทษเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้ตรวจสอบความพร้อมของรถและคนขับเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2561 จำนวน  100,365 คัน  ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2561 อีกจำนวน  100,893  คัน  และช่วงเทศกาลที่จะดำเนินการต่อเนื่อง ถึง 2 มกราคม 2562

              อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนบริการรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยไม่เป็นธรรมของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา รับเรื่องร้องเรียนไปแล้ว 792 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 637 เรื่อง ความผิดส่วนใหญ่ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิเสธผู้โดยสาร, กิริยาไม่สุภาพ, อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง, ขับรถประมาท, และไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง และเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 155 เรื่อง ความผิดส่วนใหญ่ 5 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถประมาท, กิริยาไม่สุภาพ, ไม่หยุดที่ป้าย, บรรทุกผู้โดยสารเกิน, เก็บค่าโดยสารเกินราคา ซึ่งกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดทันที ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ ผ่านแอพพลิเคชั่น“DLT GPS”เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง กรณีพบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผล 27-30 ธ.ค.61.doc 30 ธ.ค. 2561 205 KB 125

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl