กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 มีนาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! ผู้ประกอบการคุมเข้มพนักงานขับรถบรรทุก และรถโดยสาร ปฏิบัติตามกฏจราจร เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ช่วงที่มีฝนตก เตือน!!! ผู้ประกอบการที่ไม่ตรวจสอบพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎว่าด้วยความปลอดภัย จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ต้องรับผิดชอบทุกกรณี
.
.
นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ในบางพื้นที่มีฝนตกหนักส่งผลให้สภาพถนนลื่นซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ โดยขอให้ผู้ขับขี่เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น และลดความเร็วลง เพื่อให้มีระยะเบรกที่มากขึ้น โดยยึดหลัก “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” กรณีรถบรรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก ขอให้ประกอบการเข้มงวดกวดขันสภาพรถและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบรถทุกคันที่จะนำมาให้บริการประชาชนต้องมีความมั่นคง แข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้านพนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%” โดยให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ไม่ให้หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถในสังกัดอย่างเคร่งครัด ต้องส่งข้อมูลประวัติผู้ขับรถให้กับกรมการขนส่งทางบก ด้านตัวรถติดตั้ง GPS Tracking เพื่อการติดตามพฤติกรรมการเดินรถและรายงานผลพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็วของรถบรรทุก ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคแบบ Real-time ทั้งนี้หากไม่ควบคุมพนักงานขับรถในสังกัด จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งและต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยต่อไปว่า ขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ,วันที่ 4 – 10 เมษายน 2562 และ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 กรมการขนส่งทางบก บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน ตามมาตรฐาน Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศ อาทิ การตรวจสอบตัวถังรถต้องมั่นคงแข็งแรง, ประตูทางขึ้น-ลงเปิดปิดได้ตามปกติ และประตู/ทางออกฉุกเฉินเปิดได้จากด้านใน, ระบบไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ และแตร ทำงานปกติ, ที่นั่งผู้โดยสารยึดติดกับตัวถังมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุด, มีเข็มขัดนิรภัยและใช้งานได้ทุกที่นั่ง, มีค้อนทุบกระจก และถังดับเพลิงตามจำนวนและตำแหน่งที่กำหนด, ระบบ GPS Tracking พร้อมใช้งาน, ยางรถไม่มีรอยฉีกขาด บวม นูน, กระจกกันลมหน้า/หลัง บานหน้าต่างไม่แตกร้าวจนอาจก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ตรวจการมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง, ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย (ความอ่อนเพลีย), ตรวจสมุดประจำรถ, ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ, ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ หากพบการกระทำผิดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงให้เปลี่ยนรถและพ่นห้ามใช้หรือเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันที ทั้งนี้หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

----------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805
 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการคุมเข้มพนักงานขับรถในช่วงหน้าฝน..doc 18 มี.ค. 2562 203 KB 239

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl