กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก ปิดปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อระบบ Call Center งดให้บริการสายด่วน 1584 ชั่วคราว ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 แนะ!!! ประชาชนสอบถามและร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะผ่านช่องทาง Facebook, Line, Application 
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีนโยบายให้ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อระบบ Call Center ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน 1584 ชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถติดต่อสอบถาม รวมถึงร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, หรือร้องเรียนผ่านทาง application LINE:1584DLT แอปพลิเคชั่น FACEBOOK เพจ 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ, แอปพลิเคชั่น DLTGPS เขียนหนังสือ หรือจดหมายร้องเรียนและเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ขึ้นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบและแจ้งผลเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นในการติดต่อราชการและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก โดยทุกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่ชอบธรรมจากการร้องเรียน นอกจากนี้ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเร่งตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ ทุกฝ่ายโดยทันที พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงทาง SMS ภายใน 1 - 2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ กรณีพบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการทุกกรณี โดยขอให้ผู้ร้องเรียนและระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด อาทิ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

----------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 149 กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงซอฟต์แวร์ งดให้บริการสายด่วน 1584 ชั่วคราว.docx 25 ก.ค. 2562 560 KB 52

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl