กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยื
.
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมการขนส่งทางบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา บูรณาการร่วมกับเครือข่ายด้านความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ มีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ แล้วจำนวนกว่า 50,000 คน สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ ตลอดจนวางรากฐานด้านจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัยด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถจักรยาน ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถจักรยานก่อนใช้งาน และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมด้วยการฝึกภาคสนามด้วยการขับขี่รถจักรยานสองล้อในสนามจราจรจำลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขี่ในเส้นทางที่มีทางร่วมทางแยกต่างๆ การขี่บนทางขรุขระ เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์และทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อต้องพบเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าจากการขับขี่รถจักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เยาวชนสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีทีมงานครูต้นแบบ หรือ ครูแม่ไก่ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอยู่คู่กับโรงเรียนอย่างยั่งยืน
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชน เพราะการอบรมมอบความรู้ความเข้าใจถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดีและมีวินัยมากขึ้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในอนาคต นำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมสนามจราจรเฉลิมพระเกียรติ 2562.docx 25 ก.ค. 2562 334 KB 84

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl