กรมขนส่งทางบก

วันที่ 13 กันยายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และ Robot Ai-Vehicle Inspection Tak นับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องติดต่อกัน 17 ปีซ้อน (ปี 2546-2562) รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล

วันนี้ (13 กันยายน 2562) เวลา 15.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ และนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนหน่วยงาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ส่งผลให้เป็นองค์กรที่คว้ารางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ตั้งแต่ปี 2546 – 2562 รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล เฉพาะในปี 2562 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก  (Q Mark) โดยสำนักการขนส่งสินค้า และรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีความทันสมัย ปลอดภัย ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี 2562 ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ของสำนักการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน 541 ราย และมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้การรับรองจำนวน 70,756 คันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และให้ความสำคัญกับการดูแลยานพาหนะและพนักงานขับรถอย่างจริงจัง ทำให้อุบัติเหตุจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ ได้ยกระดับและต่อยอดมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ไปสู่สินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยในภาพรวมของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งของประเทศไทยให้สูงขึ้น

ด้านนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงาน Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ มาใช้ในการตรวจใต้ท้องรถจุดเล็กแคบ และส่วนบนของตัวรถ ร่วมกับการตรวจสภาพรถปกติ ทั้งในกรณีรถที่มีการดำเนินการทางทะเบียน ณ ที่ตั้งสำนักงาน และกรณีรถที่กำลังใช้งานบนท้องถนนหรือ สถานีขนส่ง หรือสถานประกอบการ โดยเทคโนโลยี Robot Ai-Vehicle Inspection Tak ประกอบด้วย 1.Robot ติดกล้อง CCTV HD  Wi-Fi infrared แบบ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless สำหรับการตรวจใต้ท้องรถในจุดที่เล็กและแคบ ทั้งยังตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ LPG หรือ NGV ที่ระบบไอเสียช่วงล่างและบนห้องผู้โดยสาร และ 2.อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD พร้อมอุปกรณ์ Controller wireless สำหรับบินตรวจสอบรอยรั่ว/แตกร้าว และอื่นๆ บนหลังคารถโดยสารหรือรถบรรทุก ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันอาจเกิดจากการใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบ ชำรุด/เสื่อมสภาพ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง ทำให้ผู้โดยสารและประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ผ่านการตรวจสภาพ ด้วยเทคโนโลยี Robot Ai-Vehicle Inspection

                        ----------------------------------              

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก รับรางวัลบริการภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ..doc 13 ก.ย. 2562 203 KB 136

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl