กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 กันยายน 2562

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม กำหนดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกๆเส้นทาง ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เผย 5 วัน (16-20 ก.ย.62) มีรถโดยสารเข้าตรวจความพร้อมทั้งสิ้น 53,411 คัน

วันนี้ (21 กันยายน 2562) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ในการปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถและคนขับ ณ จุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ(Checking Point)  เพื่อติดตามความคืบหน้าการนำรถเข้าตรวจความพร้อมบริเวณจุดตรวจอินทร์บุรี(ฝั่งขาออก) จังหวัดสิงห์บุรี, และจุดตรวจความพร้อมบริเวณสถานีบริการน้ำมันวิบูลย์พานิชย์ (ฝั่งขาเข้า) จังหวัดสิงห์บุรี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกๆระยะทาง 90 กิโลเมตร          ทั่วประเทศ  ทำการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง อย่างต่อเนื่อง    ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562  โดยทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ          การมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ และตรวจความพร้อมของรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย อาทิ ตรวจยาง/ล้อรถโดยสาร ระบบไฟสัญญาณต่างๆ กระจก        ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก และระบบการเชื่อมต่อ GPS  

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อไปว่า จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจทางหลวง และบริษัท ขนส่ง จำกัด ในการควบคุม กำกับ ดูแลสภาพตัวรถและคนขับให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง และตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562  มีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจ ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ(Checking Point)ทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 53,411 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 50,513 คัน, รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) จำนวน 2,898 คัน  แยกประเภทรถ ได้ดังนี้ เป็นรถบัสชั้นเดียว จำนวน 17,855 คัน, รถบัสสองชั้น จำนวน 6,945 คัน รถตู้ จำนวน 26,874 คัน, รถสองแถว จำนวน 1,737 คัน กรณีรถโดยสารสาธารณะละเลยไม่นำรถเข้ารับการตรวจความพร้อม ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 31 (10) หรือตามมาตรา 32 (6) แล้วแต่กรณี โดยกรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้เข้ารับการตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถที่จุดตรวจ หากกระทำผิดซ้ำจะพิจารณาโทษสูงสุดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป เนื่องจากการดำเนินการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทั่วประเทศนั้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบการขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความปลอดภัยสู่ประชาชนทุกคนตลอดการเดินทาง หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะ             ไม่ปลอดภัย ขับเร็ว หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน       โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่าน Application “DLT GPS” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวง ตั้ง.doc 21 ก.ย. 2562 218 KB 153

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl