กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 กันยายน 2562

กรมการขนส่งทางบก มุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ!!! พัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย เฉพาะปี 2562 ผ่านการรับรองรางวัลจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวม 26 ศูนย์จากทั่วประเทศ ตอบโจทย์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

.

.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คำแนะนำบริการทุกด้านครบถ้วน ถูกต้อง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สำหรับในปี 2562 มีหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 26 ศูนย์ โดยเข้ารับโล่จากนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ประกอบด้วย สำนักงาขนส่งจังหวัด จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด, บุรีรัมย์, พิษณุโลก แห่งที่ 1, อุดรธานี แห่งที่ 1 และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา จำนวน 22 ศูนย์ ดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอจอมทอง และสาขาอำเภอฝาง, สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช และสาขาอำเภอสองพี่น้อง, สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สาขาอำเภอตะกั่วป่า, สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาอำเภอตาคลี, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน, สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน และสาขาอำเภอปราณบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง และสาขาอำเภอลี้, สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง, สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอพนมทวน, สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอพล, สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล, สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช, สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาอำเภอรือเสาะ และสาขาอำเภอสุไหงโก-ลก, สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง สาขาอำเภอห้วยยอด, สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภออ่าวลึก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นรักษาคุณภาพการให้บริการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศเช่นเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยเปิดให้บริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 เป็นต้นมา และได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น นำการให้บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถที่เคยให้บริการผ่านเว็บไซต์มาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันแทน และสำหรับรายการที่ไม่ปรากฏให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน สามารถเดินทางมาติดต่อได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งตามปกติ โดยจะได้รับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

----------------------------------     
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการ 
กรมกรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 – 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก มุ่งให้บริการที่เป็นเลิ.docx 25 ก.ย. 2562 180 KB 119

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl