กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขออนุญาตประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 สายที่ 4-71E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.62 ถึง 15 ม.ค.63

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง อนุมัติให้กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 4-71 E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสามารถเดินทางจากพุทธมณฑลเข้าเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร โดยสะดวกและลดระยะเวลาในการเดินทางของนักศึกษาและประชาชนในชุมชนเส้นทางถนนพุทธมณฑลสาย 5 ถนนบรมราชชนนี และถนนกาญจนาภิเษก ด้วยเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ใช้ทางด่วนพิเศษ โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ 4-71E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 2 ) จำนวนรถ 8-12 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 32 เที่ยว (ไป 16 เที่ยว กลับ 16 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตามระยะทาง การเดินรถเที่ยวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 5 แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ 4006 แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก ขึ้นทางพิเศษที่ด่านฉิมพลีไปตามทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ด่านคลองประปา 2 ไปตามถนนพระราม 6 แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี ไปสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การเดินรถเที่ยวกลับ เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี แยกขวาไปตามถนนพระราม 6 ขึ้นทางพิเศษที่ด่านคลองประปา 1 ไปตามทางพิเศษศรีรัช– วงแหวนรอบนอก ลงทางพิเศษที่ด่านบางบำหรุ ไปตามถนนสิรินธร บรมราชชนนี แล้วไปตามเส้นทางเดิมสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ จำนวนรถ และสภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ซึ่งไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ประวัติการประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทางต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2771-8522 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอเดินรถ หมวด 1 ส.docx 24 พ.ย. 2562 127 KB 225

ข่าวสารแนะนำ

2 กันยายน 2559

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการ DLT Free Wifi และ DLT Smart Service

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการ DLT Free Wifi และ DLT Smart Service

63,319 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl