กรมขนส่งทางบก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐาน Q Mark พร้อมขยายฐานการให้การรับรองไปสู่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพด้านการให้บริการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีด้านการขนส่ง โดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งมาตรฐาน Q Mark มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์กร (2) ด้านปฏิบัติการขนส่ง (3) ด้านพนักงาน (4) ด้านยานพาหนะ และ (5) ด้านลูกค้าและภายนอก ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 541ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มีจำนวนรถบรรทุกที่ได้รับการรับรองรวมกว่า 70,756 คัน และผู้ประกอบการขนส่งยังคงให้ความสนใจยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ อย่างต่อเนื่อง 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองฯ Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ได้รับพิจารณาคะแนนในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือกผู้เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ที่ได้มีการให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต รวมทั้งได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางของกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ขยายฐานการให้การรับรองมาตรฐาน Q Mark ไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล และในอนาคตได้เตรียมแผนการขยายฐานการให้การรับรองไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ดำเนินการการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Q Cold Chain เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งไทยก้าวสู่ตลาดการแข่งขันในระดับสากล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ ขอรับการรับรองมาตรฐานฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8490 หรือทาง email : develop_dlt@hotmail.com หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitruckcenter.com/tdsc อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย 
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805
 
 
 
 
 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า Q Markไปสู่ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล.doc 26 พ.ย. 2562 197 KB 303

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl