กรมขนส่งทางบก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

กรมการขนส่งทางบก ขยายผลมาตรการ Checkคน Checkรถ Checking Point ตรวจสอบเข้มข้นความพร้อมและความปลอดภัยของรถบรรทุกและผู้ขับรถ ระยะแรกดำเนินการต่อเนื่อง 90 วัน ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตามนโยบายยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม  

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน ให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการ Check คน Check รถ Checking Point ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นมา พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือ 0.91 ครั้งต่อวัน ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 1.24 ครั้งต่อวัน จึงให้ขยายผลการดำเนินการสู่การตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งในภาพรวม พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนทั้งระบบสู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดมาตรการในการตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการขนส่งทั่วไปและสถานประกอบการขนส่งของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark, การตรวจสอบ ณ สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ร่มเกล้า และพุทธมณฑล, การตรวจสอบขณะออกตั้งจุดตรวจการขนส่งตามภารกิจปกติ รวมถึงจุด Checking Point รถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการตรวจสภาพรถบรรทุกเพื่อชำระภาษีประจำปี โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วนภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามมาตรการ Check คน Check รถ Checking Point รถบรรทุกและผู้ขับรถ จะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถบรรทุก อาทิ ระบบไฟฟ้า ยาง กระจก ติดตั้งอุปกรณ์และแผ่นสะท้อนแสง GPS Tracking รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าหรือทวิสล็อก (Twist-Lock) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำรถเข้าตรวจสอบความพร้อมของรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และจุดต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รวมถึงจุด Checking Point รถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกและควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ความเร็วในการขับรถ จำนวนชั่วโมงในการขับรถ การใช้ใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องตามประเภท รวมถึงกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า  

เครดิตฟรี

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ขยายผล เช็กคน เช็กรถ Checking Point รถบรรทุก.pdf 27 พ.ย. 2562 276 KB 376

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl