กรมขนส่งทางบก

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชน ผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง เตรียมความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมเพียงพอรองรับการเดินทางประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” ด้านความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง และตรวจสอบความพร้อมระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง และจุด Checking Point ด้านการอำนวยความสะดวกให้จัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอ ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ตรวจสอบความพร้อมของกล้องให้พร้อมใช้งาน และเปิดกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง จัดระเบียบสถานที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งด้านการรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ พร้อมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม เช่น คนสูงอายุ และคนพิการ การจัดระเบียบการเดินรถในบริเวณสถานี การจราจรเข้า-ออกภายในสถานี และการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในชานชาลาให้เพียงพอ เพื่อให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารมีจำนวน 121 แห่ง บริหารและดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 96 แห่ง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 8 แห่ง เอกชนอื่น จำนวน 15 แห่ง และกรมการขนส่งทางบกดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารให้แก่ อปท. ทั้งนี้ ได้มีการขอความร่วมมือและมีมาตรการในการตรวจสอบกำกับดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งดูแลความปลอดภัยและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมเพียงพอรองรับการเดินทางของประชาชน นอกจากนี้ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ประจำ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584” ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคู่กับการให้บริการสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย ให้คำแนะนำในการเดินทาง ควบคู่กับการดำเนินการเข้มงวดกวดขันการให้บริการผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภทห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนอย่างเด็ดขาด 
------------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ขอเตรียมความพร้อมสถานีข.docx 6 ธ.ค. 2562 129 KB 125

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl