กรมขนส่งทางบก

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! 4 วัน (26-29 ธันวาคม 62) ของเทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ ณ จุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ จุด Rest Area  และจุด Checking point ทั่วประเทศรวมกว่าแสนคัน พบรถไม่พร้อม พ่น “ห้ามใช้” 1 คัน สั่งเปลี่ยนทันที 5 คัน กำชับผู้ประกอบการควบคุมการให้บริการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งที่จุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ จุด Rest Area  และ จุด Checking point  โดยในระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2562 ได้ตรวจความพร้อมรถรวม 100,376 คัน พบรถมีข้อบกพร่อง พ่น “ห้ามใช้” 1 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที รวม 5 คัน และ ด้านพนักงานขับรถ ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจสอบสมุดบันทึกประจำรถ ตรวจความพร้อมของร่างกาย ตรวจความพร้อมทั้งหมดรวม 101,275 คน สั่งเปลี่ยนพนักงานขับรถ 2 ราย  โดยในจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ 112 แห่งทั่วประเทศ ตรวจเข้มก่อนออกเดินทาง ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวน 32,775 คัน สั่งเปลี่ยนรถ 1 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 32,833 คน สั่งเปลี่ยนพนักงานขับรถ 2 คน โดยพบสารเสพติด 1 ราย ดำเนินการส่งตัวให้เจ้าพนักงาน พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 1 ราย สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ และเปลี่ยนตัวผู้ขับแล้ว  จุด Rest Area ใน 17 จังหวัด 18 จุด ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวน 17,226 คัน พ่น “ห้ามใช้” 1 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 17,308 คน  จุด Checking point 78 แห่ง  ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวน 50,375 คัน สั่งเปลี่ยนรถ จำนวน 4 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 51,134 คน 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบการควบคุมการให้บริการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ทุกราย     หากตรวจพบมีสารเสพติดส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันที กรณีพบมีแอลกอฮอล์ในลมหายใจ หากตรวจสอบพบก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้เปลี่ยนพนักงานขับรถ และกรณีตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลการใช้รถมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT GPS เพื่อติดตามรถโดยสารสาธารณะตลอดการเดินทางได้ที่ Google play : http://bit.ly/2HWHt6l หรือ App Store : https://apple.co/2VoTdBo และกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และอาจมีประชาชนบางส่วนที่ทยอยเดินทางกลับ กรณีพบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย       แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

---------------------------------        

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl