กรมขนส่งทางบก

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก เผย 4 วันแรก (เฉพาะ 26- 29 ธันวาคม 2562) ได้รับการร้องเรียนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารฯ 1584 รวม 241 ราย เร่งติดตามตัวเพื่อสอบสวนและเปรียบเทียบปรับทุกรายหากพบการกระทำผิด แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เตือน!!! เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ อย่า!!! เมาแล้วขับ

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584 ทั้งทางสายด่วน 1584 และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ  เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย พร้อมให้คำแนะนำในการเดินทาง ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เฉพาะวันที่ 26- 29 ธันวาคม 2562 ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 241 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ขับรถประมาทหวาดเสียว ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร ผู้ประจำรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/แต่งกายไม่เรียบร้อย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทุกรายในทุกกรณีความผิด พร้อมกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคนนำประเด็นร้องเรียนต่างๆไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาการให้บริการอย่างทันที ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้โดยสารพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พบการกระทำความผิด เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกปัญหาการร้องเรียน กรมฯ จะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงทาง SMS ภายใน  1 - 2 วัน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ร้องเรียนระบุรายละเอียดรถและ ผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ซึ่งจะทำให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยกรมฯ มีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณี พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ สำหรับตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำซาก เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป และสำหรับความผิดอาญาหรือทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างร้ายแรง เช่น การขู่กรรโชก ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร กระทำอนาจาร ดัดแปลงมาตรค่าโดยสาร ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ทั้งนี้ในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลขอให้ใช้ความระมัดระวังตลอดการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะห้ามขับรถขณะมีอาการมึนเมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด เนื่องจากทำให้ความสามารถในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที ทั้งนี้ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ เพราะนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วย โดยควรเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแทนการขับรถเอง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

---------------------------------                       

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl