กรมขนส่งทางบก

วันที่ 1 มกราคม 2563

กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมทุกมาตรการ“รับคนกลับจากบ้าน” หลังเทศกาลปีใหม่ 2563 กำชับทุกหน่วยงานยกระดับความเข้มข้น ต้องจัดเตรียมรถโดยสารและรถเสริมให้เพียงพอ เตือน!!! ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถเดินทางกลับ 

.

.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2563 กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมทุกมาตรการเพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำเรื่อง“ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” โดยระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2563 กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับผู้โดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกำหนดถึงกรุงเทพ ในช่วงเวลา 04.00 – 07.00 น. โดยมีผู้ตรวจการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 อยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, เอกมัย, บรมราชชนนี) สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ และประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าเป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็น จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรในช่วงดังกล่าวมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการเตรียมพร้อมรับคนกลับจากบ้าน กรมการขนส่งทางบกได้มีการเตรียมความพร้อมด้านคนและรถ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ให้บริการ“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รวมถึงมาตรการตรวจความพร้อมคนขับและรถรถโดยสารสาธารณะ (Checkคน Checkรถ) ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ (Checking Point) ทั่วประเทศ รวมทั้งจุดจอดพักรถ (Rest Area) ใน 17 จังหวัด 18 จุด กรณีพบความเสี่ยงพบรถไม่ปลอดภัยให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถคันใหม่ที่มีสภาพพร้อมใช้งานมาให้บริการทดแทนทันที เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ระหว่างทางยังมีจุดพักเพื่อคลายความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทาง ซึ่งเป็นจุดบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 259 แห่ง บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กำชับทุกหน่วยงานยกระดับความเข้มข้น ต้องจัดเตรียมรถโดยสารและรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยเฉพาะพนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ไร้สารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ชั่วโมงการทำงานเป็นไปที่กำหนด โดยเฉพาะเส้นทางไกลขับติดต่อกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต้องพักอย่างน้อย 30 นาที และขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง และตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตลอดการเดินทาง พร้อมติดตามการเดินรถโดยสารผ่านระบบ GPS Tracking และประสานหน่วยงานในพื้นที่เข้าสกัดทันทีหากพบพฤติกรรมเสี่ยง ส่วนประชาชนขอให้พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถเดินทางกลับเช่นกัน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

...................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก พร้อมรับคนกลับบ้าน.doc 1 ม.ค. 2563 203 KB 123

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl