กรมขนส่งทางบก

วันที่ 8 มกราคม 2563

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! 7 วัน ของเทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ ณ สถานีขนส่งและจุดจอดทั่วประเทศรวม 186,013 คัน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนรถทันที 6 คัน และพ่นห้ามใช้ 3 คัน เปลี่ยนตัวคนขับทันที 7 คน ส่วนสถิติร้องเรียนผ่านศูนย์ฯ 1584 มี 381 ราย ตรวจสอบและดำเนินการลงโทษสูงสุดตามกฎหมายทุกราย
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและมีความสุขในเทศกาล สำหรับผลการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถทั่วประเทศ ณ จุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ , จุด Rest Area และจุด Checking point ทั่วประเทศ รวม 186,013 คัน พบความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถทันที 9 คัน พ่น “ห้ามใช้” 3 คัน ด้านพนักงานขับรถ ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจสอบสมุดบันทึกประจำรถ ตรวจความพร้อมของร่างกาย รวม 186,912 คน สั่งเปลี่ยนพนักงานขับรถ 7 ราย ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการตรวจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ 112 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการตรวจรถจำนวน 61,620 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 61,678 คน พบความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ดำเนินการสั่งเปลี่ยนรถ 6 คัน และเปลี่ยนพนักงานขับรถ 3 คน , การตรวจความพร้อมรถโดยสารและรถเช่าเหมา ณ จุด Rest Area ใน 17 จังหวัด 18 จุด บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตรวจรถจำนวน 31,151 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 31,233 คน ดำเนินการสั่งพ่น “ห้ามใช้” 3 คัน และจุด Checking point 78 แห่งทั่วประเทศ ตรวจรถจำนวน 93,242 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 94,001 คน สั่งเปลี่ยนรถ จำนวน 3 คัน ส่วนพนักงานขับรถ พบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยสั่งเปลี่ยนคนขับ 4 คน 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จำนวน 598,484 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกำหนด จำนวน 31,112 คัน ส่วนการตรวจสอบการใช้ความเร็ว ด้วยกล้องเลเซอร์บนถนนสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุกจำนวน 30,866 คัน มีรถที่ขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จำนวน 598 คัน เฉพาะช่วงเทศกาลได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 381 ราย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทุกรายในทุกกรณีความผิด ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
----------------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 50 กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจรถโดยสาร 7 วัน.doc 8 ม.ค. 2563 203 KB 116

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl